Noin 30 % sagia – mikä voisi mennä vikaan?

Jousituksen painauma tai niin sanottu sagi on yksi suure, jota voidaan käyttää apuna jousituksen säädössä. Sen rajoitteet ovat kuitenkin tärkeä tunnistaa, sillä joissakin tilanteissa sille annetaan monta kertaluokkaa tarpeettoman paljon painoarvoa. Vastaavasti on hyvä tietää, milloin painauman asettaminen mahdollisimman tarkkaan arvoon on tärkeää ja mitä vaikutuksia sillä on. 

Jousituskomponenttien tehtävät

Ennen aiheeseen pidemmälle sukeltamista on hyvä kerrata iskunvaimentimesta löytyvän komponentin tehtävät. Pääkomponentit, oli kyseessä takaiskari tai keula, ovat jousi ja vaimennin. Ensinnä mainittu voi toimia paineistetun ilmakammion eli ilmajousen tai perinteisen kierrejousen avulla. Jousi kantaa ajajan ja pyörän painon. Toisin sanoen, mitä jäykempi jousi – ja ilmajousen kohdalla suurempi ilmanpaine – sitä vähemmän jousi painuu kasaan tietyn painon alla. Jousi on toiminnaltaan sijainti- tai positioriippuvainen.

Vaimennin puolestaan hidastaa ja siten kontrolloi liikettä. Sen toiminta määrittää, miten nopeudella tiettyyn pisteeseen joustomatkaa päädytään. Jos vaimennin tuottaa suuren vaimennusvoiman, joustomatka käytetään hitaasti. Jos vaimennusvoima on puolestaan pieni, samaan pisteeseen joustomatkaa saavutaan nopeammin. Vaimennin toimii liikenopeusriippuvaisesti. Vaimenninta ei siis ”kiinnosta”, missä kohtaa joustomatkaa ollaan, vaan miten nopeasti liike lähtöpisteestä päätepisteeseen tapahtuu.

KomponenttiTehtäväToimintaperiaateEsimerkki
JousiKannatella ajajan ja pyörän muodostama kuormaPositio- eli sijaintiriippuvainenMitä enemmän jousta on painettu kasaan, sitä suuremman voiman se saa aikaan.
VaimenninHidastaa (ja kontrolloida) liikettäNopeusriippuvainenMitä nopeammin liike tapahtuu, sitä suuremman vaimennusvoiman vaimennin tuottaa ja sitä enemmän liike hidastuu.

Painauma ja sen määrä

Kun perusteet komponenttien tehtäväjaottelun muodossa ovat saatu alta pois, on aika siirtyä eteenpäin. Takajousituksen kohdalla runko- tai pyörävalmistaja voi ilmoittaa, että tietyn mallin kanssa tulisi käyttää 30 % painaumaa. Uutta pyörää tai iskaria käsissään pitävä kuski haluaa luonnollisesti mahdollisimman nopeasti poluille ja voi pyöristää suosituksen noin kolmannekseen joustomatkasta.

Noin kolmannes joustomatkasta voi kääntyä käytännössä 28 % tai 33 % osuuteen tai mitä tahansa näiden väliltä. Ääripäihin mennessä alue voi laajentua jopa 25-33 % vaihteluvälille. Erot lukujen välillä ja vaihteluväli eivät kuulosta tässä esitettynä suurelta, mutta käytännössä vaikutus voi olla hyvinkin toista luokkaa.

Ilmajousella varustetulla iskarilla ero ilmanpaineessa 25 % ja 33 % painaumalla voi olla useita kymmeniä psi:tä. Ero voi olla hyvinkin 20-45 psi tai kierrejousta käytettäessä puolestaan 25-50 lbs/in, rungosta, joustomatkasta ja kuskin painosta riippuen. Jos painauman mittaaminen kierrejousi-iskarilla on arvoitus, ohjeet siihen ovat tarjolla aiemmin ilmestyneessä artikkelissa.

Vaikutus jousivoimaan

Vaikutus jousivoimaan tilanteessa, jossa kaikki joustomatka on käytössä eli jousituksen pohjatessa, on merkittävä. Jos painauma on kolmannes eli 33 % joustomatkasta, täyden joustomatkan käyttö eli pohjaaminen edellyttää noin 3 kertaa kuskin ja varusteiden painoa vastaavaa voimaa. 

Jos painauma on puolestaan neljännes eli 25 % joustomatkasta, täyden joustomatkan käyttö eli pohjaaminen edellyttää noin 4 kertaa kuskin ja varusteiden painoa vastaavaa voimaa.

Ero on huomattava. 

Asettamalla painauman noin kolmannekseen voidaan päätyä tilanteeseen, jossa joustomatkaa ei saada käyttöön kuin ääritilanteissa – jos niissäkään – tai vaihtoehtoisesti, että pohjaaminen tapahtuu lähes aina sen seurauksena, kun renkaat saavuttavat kontaktin polun pintaan siitä irtoamisen jälkeen. 

Suuntaviivoja 

Säätöjen tekemistä on harvoin edullista toteuttaa ainoastaan lukujen valossa. On runkomallikohtaista, että miten tarkkaan painauma tulee asettaa suositeltuun haarukkaan. Joissakin tapauksissa tämä voi olla kirjaimellista millimetripeliä, toisissa puolestaan jo aiemmin mainittu noin kolmannes on riittävä suuntaviiva.

Tämä mielessä pitäen, seuraavasta listasta voi saada lisää kättä pidempää sopivan jousivakion, tulee se sitten ilma- tai kierrejousesta, ja painauman löytämiseen.

 Liian pieni jousivakio/suuri painaumaLiian korkea jousivakio/pieni painaumaMuut huomiot
AlkuherkkyysAlkuherkkyys on tyypillisesti hyvällä ja halutulla tasolla.Jousitus on kovan tuntuinen, alkuherkkyys ei ole paras mahdollinen, mikä voi muodostaa kompromissin rengaspidossa.Varmista, että kitka on minimoitu kaikista komponenteista (rungon laakerointi, iskunvaimennin)
Geometrian ja asennon säilytys painopisteen siirtojen alla (mutka-ajo, pumppaaminen yms.)Jousitus ”sukeltaa” tarpeettoman helposti ja pyörän geometria elää merkittävästi pienen ja keskisuurten painopisteen siirtojen alla.Pyörä säilyttää geometrian ja asennon hyvin.
Hyppyjen alastulot, voimakkaat iskutJoustomatka käytetään tarpeettoman helposti. Usein tapahtuva jousituksen pohjaaminen.Täyttä joustomatkaa on vaikea tai jopa mahdoton saada käyttöön normaalissa ajossa tai jopa force majeure -tilanteissa. Ilmaiskareilla ilmajousen tilavuussäädöllä spacerien tai pantojen avulla voi olla suuri vaikutus.

Kun painauma on toissijainen suure

Painauma on yksinkertainen ja usein helposti mitattava suure, minkä johdosta sitä käytetään yleisesti jousituksen säätöjen etsinnässä. On kuitenkin tilanteita, jolloin se ei ole kaikki kaikessa ja orjallinen ohjeistuksen tai suositusten noudattaminen jättää käyttämätöntä potentiaalia pöydälle.

Erityisesti tämä pätee keulojen kohdalla.

Painauman käyttäminen keulan säätöjen etsinnässä on ongelmallinen useasta syystä. Niistä yleisimmät ovat listattuna alla:

  • Ajoasennolla ja kuskin asemoinnilla pyörän päällä on suuri vaikutus etupyörälle ja siten keulalle kohdistuvalle painolle.
  • Runkogeometrian vaikutus. Eturenkaalle ja keulalle kohdistuva ohjausakselin suuntainen voima eroavat merkittävästi vaikkapa 68° ja 62° ohjauskulmilla.
  • Kitkan vaikutus. Keulat ovat alttiimpia kitkalle kaikissa sen eri muodoissa, sillä vipusuhde on 1:1. Esimerkiksi liukuholkkien ja -putkien välisellä sovitteella on suuri vaikutus – ja vaihteluväli on merkittävä. Esimerkki video alta ennen ja jälkeen liukuholkkien uudelleensovittamisen jälkeen.

Jos epäilet tai tiedät, että keulasi hyötyisi liukuholkkien uudelleensovittamisesta pakottamalla ne toiminnalle optimaaliseen kokoon, huoltotyö on tarjolla erikseen tai keulahuollon yhteydessä.

Usein suositeltava menettely onkin, että takapään jousitus säädetään haluttuun haarukkaan aiemmin luetelluilla suuntaviivoilla, jonka jälkeen keulasta saatetaan mahdollisimman hyvin sen kanssa parina toimivaksi kokonaisuudeksi. Se, että onko painuma tällöin 12 % vai 22 %, on useimmiten toissijaista. 

-Jukka Mäennenä
 23.12.2022
@4130.fi
@jukka4130